300m rata: siluetti, practical, 300m

 Rata-alueella tehdään EDELLEEN rakennustöitä. Varaudu rajoituksiin auton käytössä.-
 HUOM. Vahtimestaria (kahvionpitäjää) joka antaisi avaimen radalle, ei tällä hetkellä ole. 
Ampuma-ajat harjoittelussa
ma-pe ampuma-aika alkaa aikaisintaan klo 10.00 ja loppuu klo 21:00
la ammunta alkaa klo 10:00   su ammunta alkaa klo 12:00.
la ja su
 ampuma-aika loppuu klo 18:00
Ajat koskevat kaikkia ratoja ja kaikkia käyttäjiä, tasosta riippumatta. 
Pyritään välttämään ainakin la ja su viimeisiä käyttötunteja (klo 16 - 18)
300m:n radan käyttöajat vuonna 2021 Talviaika 02.01—01.04  sekä 17.09. 2021---31.03.2022
Huom Säävaraus. -10ºC / Valvojaa ei ole paikalla?
Siluetti                                                                la  klo 10-14
Practical / Reserviläistyyppiset ammunnat        su klo 12-16


Kesäaika   
                  01.04.--16.10. 2020 HUOM siluetti ja practical päivät muuttuneet
Siluetti                            ti  & to     klo 17-21
Practical                         ma & ke  klo 17-21
Siluetti.                          la             klo 10-16
Kivääri ( ISSF.)              pe            klo 14-17
su  klo 14-17
perinnekiväärit (vast.)   (valvoja)
pe            klo 17-20
Käyttö (varaukset) sovittava erikseen joko pract. puheenjohtajan tai ratamestarin kanssa. Tutustu lajikohtaisiin määräyksiin , sekä 300m:n radan yleisohjeisiin. Edellä mainitut ajat varattu lajikohtaiseen  ammuntaan.  Katso ratojen varaukset/kilpailukalenteri sivulta ratojen käyttörajoitukset 2020 Mikäli tarvetta ilmenee, voi harjoituksen johtaja antaa luvan muuhunkin ammuntaan.

Rataa voivat käyttää Satakunnan Ampujien practical-, siluetti- ja reserviläisammuntajaostot sekä 300m (ISSF) kivääriampujat omiin ammuntoihinsa.

Puolustusvoimat ja Poliisi voivat suorittaa ammuntojaan vastuullisen edustajan ollessa paikalla. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Poliisi varaavat radan virkakäyttöön ratamestarilta puh 050 523 5610 vähintään viikkoa ennen ammuntojaan.

Kaikki muu, jaostojen ulkopuolinen ammunta on sallittua vain erikseen annettavalla luvalla tai hyväksytyn henkilön valvonnassa.  Luettelo hyväksytyistä valvojista on nähtävänä 300m:n radalla sekä seuran ilmoitustaululla. 150m:n ampumapaikalla saa ampua ainoastaan pystyasennosta tai telineen päältä makuulta.  Maasta ampuminen makuulta on kielletty.

Jaostojen ohjelman ulkopuolisesta ammunnasta sekä luvista vastaa ratamestari: Raimo Suominen, puh. 050 523 5610

Oman vuoronsa aikana vastuussa oleva jaosto (vast.) huolehtii radalla järjestyksestä.

Ampuminen tapahtuu ainoastaan eri lajeille merkityistä paikoista, lajisääntöjä noudattaen.
Ampumasuunta on kohtisuoraan maalialueelle.
Ampuma-alueen laidasta ei saa ampua toiseen laitaan.

Ammunnoissa on huudettava SEIS mikäli : huomaa ylimääräistä liikettä maalialueella / syttyy kulo / ilma-alus tulee maalialueelle / tapahtuu vaarantava virhe.  Muiden paikallaolijoiden on toistettava käsky ja lopetettava ampuminen sekä varmistettava ase.

Maaleina (pois lukien siluetti , practical / SRA lajit), ei saa käyttää metallia eikä muita kimmokkeita aiheuttavia laitteita.
Kaikkien rata- ja taulumateriaalia vahingoittavien tai muutoin vaaralliseksi luokiteltavien
luotien (patruunoiden) käyttö on kielletty ja voi johtaa korvausvaatimuksiin.

Kaikissa ammunnoissa (myös harjoituksissa) pidetään kirjaa osallistujista.
Osallistujien nimet merkitään kopissa olevaan vihkoon.

Aloittaessasi ammunnan kytke varoitusvilkku päälle. Kytkin on 300m:n radan katoksen keskellä, ”valvojan” kopissa. Ammunnan aikana keltainen valomajakka / vilkku pidetään sytytettynä sekä alueelle johtava portti suljettuna. Rata-alueella muutoin liikuttaessa oveen 5A laitetaan ”rata käytössä ” kyltti. Radalla liikkuminen ja samanaikainen ampuminen on kielletty.

Rata-alueella noudatetaan rata- ja ampumakuria sekä eri lajeille ominaisia sääntöjä myös harjoittelussa. Alle 25m:n ammunnoissa on käytettävä aina suojalaseja

Ammunnan päätyttyä taulut ym. materiaali asetetaan paikoilleen, siivotaan roskat, sammutetaan valot sekä lukitaan ovet.

Radan käyttäjän tulee heti epäkohdan, vian tai puutteen havaittuaan tehdä siitä ilmoitus ratamestarille puh 050 523 5610

Ohjeiden noudattaminen takaa radan turvallisuuden ja mahdollistaa sen käytön edelleenkin. Henkilö, joka syyllistyy näiden sääntöjen rikkomiseen tahallaan, tai salaa ratalaitteisiin aiheuttamansa vahingon, voidaan vastuussa olevien toimesta asettaa määräaikaiseen käyttökieltoon. Päätöksestä ei voi valittaa, mikäli syyllisyys on todettu.