Riistamaali

Puheenjohtaja: Antti Bärlund Pyntösjärventie 148  29570 SÖÖRMARKKU 050 346 1287

Sihteeri:            Anna-Kaisa Palmen 050 438 2355
Jäsenet:            Kimmo Kangasniemi, Jukka Ketola, Reino Kiiskinen, Jukka Levola,

                           Hannu Lähdekorpi,  Heikki Lähdekorpi, Timo Lähdekorpi,  Seppo Martin ,
                           Lasse Nummi, Tapani Pöysti ja Jouko Välimäki

                                               

Riistamaalin klpailuohjelma 2024 SAn etusivulla, vasen palsta


Riistamaaliratojen käyttöohje:
Ratojen hyväksytty käyttötarkoitus on hirvi- ja villikarjulajien kilpailutoiminta, sekä harjoittelu.

Liikkuviin maaleihin ampuminen on sallittua vain jaoston hyväksymien henkilöiden valvonnassa.

Aseiden kohdistusammunta on sallittua, mutta kilpailutoiminta ja jaoston harjoittelu ovat etusijalla.

 

100m hirviradalla voi kohdistaa tavanomaisia metsästys- ja urheiluammuntaan käytettyjä aseita vain 100m matkalta. Kaikki ammunta tapahtuu kopin sisältä. Varsinaisen ampumapaikan ulkopuolelta tai ns. katsomosta ampuminen on kielletty. Taulut kiinnitettävä telineisiin. Punainen varoitusvalo on ammunnan aikana sytytettynä.


Villikarjuradalla n:o 2 voi ampua / kohdistaa vain (cal .22) pienoiskivääreitä 50m matkalta. Taulut kiinnitettävä telineisiin. Punainen merkkilippu (ampumakopin vieressä) oltava näkyvissä. Kaikki ammunta tapahtuu kopin sisältä. Pienoiskivääri on aselaissa määritelty .22 kaliperin reunasytytteinen ase. Omien taulujen käyttö on sallittua. Kaikkia radoilla olevia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

 

Kaikki ampujat kirjaavat käyntinsä molemmilla radoilla oleviin vihkoihin.


 

 

Maksut 2024Kilpailumaksut:SA:n jäsen5,00€muut7,00 laji
 HarjoitteluSA:n jäsenet1,50€muut5,00 laji
 Aseen kohdistusSA:n jäsenetilmainenmuut5,00 kerta