Harrastuksen osoittaminen

18.5.2016

Ajankohtaista asiaa ampumaharrastuksen jatkumisen osoittamisesta. Tarkemmat ohjeet tulivat. Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle. Olennaiset muutokset aiempaan ohjeeseeni (10 03 2016) alla i merkinnällä. PoHan ohje = Harrastuksen_jatkumisen_osoittaminen Raimo Suominen 18 05 2016

 

 

Jos luvanhaltija hakee uutta hankkimislupaa tai uusii määräaikaisen hallussapitolupansa, hakemisen yhteydessä osoitettu harrastuksen jatkuminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä.

 

Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää. 
HUOM: Määräaikainen lupa uusitaan normaalisti sen voimassaoloaikana.