Jäsenhuone|TyöhuoneSeurassa tapahtunutta ym...

Sat.Res.piirien ilma-a mest. -13

4.4.2013

Järjestelyt Porin Reserviupseeri Kerho, Porin Reservin Aliupseerit ja Satakunnan Ampujat.